Aanvullingen en wijzigingen te vinden op tabje/hoofdstuk:

Febr 2022- Begin van de technische carrière  van Johan Greep op het pantserschip de ss Hertog Hendrik

De achtergrond en de belevenissen van machinist J.C. Greep

Febr 2022-  Deel 1 Tuutjournaal jaar 2005

Jan 2022- Oud voorschrift:  manometer:

Jan 2022- Eindtermen voor het stokerscertificaat zoals gehanteerd werd- Opleiding

Jan 2022-Artikel over de 1000ketel van Stork-Ketel installaties en schoorstenen

Jan 2022-  Wetenswaardigheden over schoorstenen-Ketel installaties en schoorstenen

Jan 2022-Oude originele vergunningen van Ketel 2 en 3-   Stoomwezen keuring

Dec 2021- Aanvulling op Tuutjournaal 2004- Foto impressie ketel inspectie stoomwaterdeel-Het Tuutjournaal vanaf 2004

Dec 2021- Foto’s van Hans Borgers uit de verre beginperiode!!!-Vrijwilligers die betrokken waren bij het stoomgemaal

Dec 2021-Ontwikkeling Land van Maas en Waal door invoering Stoomtram-Opvallende informatie uit Maas en Waal

Dec 2021- betere foto van Dijkgraaf de Leeuw- Pompcapaciteit

Dec 2021- Foto van sluis Hellevoetsluis  waar Johan Greep een tijd verbleef.

Dec 2021-Door het vinden van een advertentie voor het leveren  en plaatsen  van een Cornwall  stoomketel in het stoomgemaal van het waterschap Laag Hemaal werd duidelijk waar de opgestelde olietank naast gemaal Caners vandaan kwam. (Dit was de oude stoomketel uit 1910)  Machinist Hugo Esser

Nov 2021- Henk Claassen schreef een artikel in het blad voor modelbouwers genaamd: ‘ Onder Stoom”. In tegenstelling met de website van de Tuut is dit de complete geschiedenis van de vondst van deze modelmachine. Machinist Hugo Esser

Sept 2021- Een foto Met Jaap Garsijn uit de periode nadat de schoorsteen was herbouwd en gedacht kon worden aan het werkelijk restaureren van het stoomgemaal zodat er een ketel gestookt kon worden. Tevens een foto van Jaap Garsijn toen hij in sept 2021 benoemd werd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  Vrijwilligers die betrokken waren bij het stoomgemaal

Juli 2021- Een link voor een videofilm van de dijkdoorbraak in 1926-De dijkdoorbraak van 1926

Juni 2021-Krantenartikel uit Jan 1869 om weer geen besluit te nemen om een stoomgemaal in Appeltern te plaatsen-Stoomgemaal De Tuut

Mei 2021-Pagina met de elektrische gemalen- Huidige gemalen in het Land van Maas en Waal

Mei 2021- Levering pompen en machines Blauwe sluis en Leeuwensche sluis-Stoomgemaal Blauwe sluis

Mei 2021- Min leeftijd stoker machinist   Opleiding

Mei 2021- Aankondiging ruilverkaveling 1952  Nieuw Gemaal bij Alphen- Alphens stoomgemaal

Mei 2021- Foto’s van  voormalig bestuurslid Soetekouw   De technische restauratie voor en na 1997

April 2021-Artikel over de grootste centrifugaalpomp  in Nederland  1915- Pompcapaciteit

April 2021- Krantenartikel uit 1910 om meer haast te maken met bouw gemaal Blauwe sluis-Stoomgemaal Blauwe sluis

April 2021- Artikel over het dreunen of brommen van stoomketels  Opleiding

Jan 2021-Houten mangat publiek vermaak-Hoogtepunten vanaf 2002

December 2020- Fotovideo van Ketelinspectie Ketel 3–Hoogtepunten vanaf 2002

December 2020- Relikwieën van een ambtenaar van het stoomwezen.  Stoomwezen keuring

December 2020- Aanvulling over stokers en tremmers op een grote passagiers “liner” van Engeland naar America: Opleiding

December 2020- Een mooie oude kleurenfoto van de situatie rondom het Leeuwensch stoomgemaal :Het Leeuwensch stoomgemaal

December 2020-Pagina met de manometer controlekraan is klaar. Manometer met controlekraan

November 2020-Verder met Manometer met controlekraan

Oktober 2020- Compleet maken  vrijwilligersoverzicht  voor en na 2002-Vrijwilligers in het verleden en na 2002

Oktober 2020- Sinterklaas kwam op bezoek in 2012 Hoogtepunten vanaf 2002

Oktober 2020 -Manometerverhaal Aernout Notenboom Manometers

Oktober 2020- Bidprentje Hugo Ewald Esser  Machinist Hugo Esser

Oktober 2020- Fotoserie van de opening in 2001 gemaakt  door Pieter Verberne.  Opening stoomgemaal in 2001

Oktober 2020- Een fotoserie van het schoonmaken van Ketel 1 voor de ketelkeuring. Hoogtepunten vanaf 2002

Oktober 2020 verder met stoom 2013 dichtmetselen voorkant OVO Ketel 2.

Oktober 2020- Video fotomomenten tijdens reiniging Ketel 1 opgenomen  bij stoomjaar 2013; Hoogtepunten vanaf 2002

Aug 2020- Verder met Hoogtepunten   Hoogtepunten vanaf 2002

Aug 2020- Begonnen aan het onderwerp manometer  Manometers

Juli 2020- Verder met opnemen van de globale werkzaamheden over de jaren toen ik daar bij betrokken was.  Hoogtepunten vanaf 2002

28 mei 2020-Artikel in de Arnhemsche courant 13 nov 1879 over ontbinding Molenpolder.Alphens stoomgemaal

29 febr 2020- Een stokersreglement uit 1887- Nog steeds zeer bruikbaar!!!!  http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/opleiding-naar-stoker-en-machinist/

29 febr 2020- Aanvulling bij de herinneringen van Leo Greep http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/technische-informatie-gemaal-maasbommel-18/

14 feb 2020 Aanvullingen bij het verhaal van machinist Hugo Esser n.a.v. extra info van Leo  Esser (kleinzoon van Hugo Esser0

9 jan 2020- Aanvullingen bij het verhaal van machinist Hugo Esser.

13 dec 2019- Een fotovideo van de werkzaamheden en opening van het stokersgemak of de kakdoos.  https://youtu.be/obC1r2XZe0Y

10 dec 2019-Een videofilm van de eerste keer pompen met pomp 2 gemaakt door Wouter van de Laar.

10 dec 2019- Een pagina over de twee bemalingspompen die weer in lijn met de stoommachines zijn gebracht.  http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/bemalingspompen-van-stoomgemaal-de-tuut/

6 dec 2019 -Een pagina over het stokersgemak (kakdoos).  http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/herbouw-van-de-voormalige-kakdoos/

27 okt 2019 – Om een overzicht te krijgen hoeveel tijd de vrijwilligers in de restauratie van De Tuut staken maak ik  van elk jaar een kort overzicht. Deze gegevens nam ik over van de nieuwsbrieven.  In de Tuutjournaals van 2005 tot 2014 hoop ik veel meer details van deze werkzaamheden op te nemen. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/de-restauratie-vanaf-2002/

20 okt 2019-Een foto gemaakt bij de werkzaamheden en de sloop van het Alphensche stoomgemaal. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/gemalen/alphens-gemaal/

Een foto van stoker Has Last van het Alphensche stoomgemaal. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/de-machinisten-en-stokers-van-het-alphensch-gemaal/

Een foto van de machinisten in opleiding op de zeevaartschool in Groningen  ten tijde van Lieuwe Elzinga de laatste stoommachinist van De Tuut.http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/machinisten-en-stokers-van-stoomgemaal-de-tuut/

15 sept 2019 -Verhaal van de overstroming 1926 verteld door J.Th. Nijtmans en opgeschreven door A.M.Vermeulen. .http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/machinisten-van-het-wamelsch-gemaal/

-11 mei 2019 Aanvullingen Hoogtepunten vanaf 2002 en Tuutjournaals. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/aanvullingen-en-wijzigingen/

-10 maart 2019 Verhalen van de familie Nijtmans van het Wamelsche gemaal. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/machinisten-van-het-wamelsch-gemaal/

-Extra technische informatie van het stoomgemaal Maasbommel gebouwd in 1911

-Diverse aanvullingen over de achtergrond en belevenissen van Johan Greep van het Maasbommelsch gemaal. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/de-achtergrond-van-machinist-j-c-greep/

-Lekkende puntdeur in de Maasdijk in november 1880

-Informatie over Ing Fijnje

-Benoeming Thé de stoker

-Nieuwe foto’s van het Rijksch gemaal en De Tuut

-Achtergrond van machinist Martinus Strijbosch met geboorteacte uit 1878 waar een getuige genoemd staat uit Gorinchem die ik terugvond op mijn stamboom.

-Foto van de bouw van het Rijksche gemaal en een betere foto van het huis van de machinist

-Afscheiding door Alphen van de molenpolder met uitkering voor Alphen van 12000,-

-Stoomgemaal Maasbommel. Schets van inrichting ketelhuis en machinekamer.

-Luchtopname situatie gemaal Alphen

-Machinisten van Maasbommel. Extra informatie over de achtergrond van J.C.Greep.

-Stoomgemaal Alphen wijzigingen/toevoegingen

-Machinisten van Wamel. Extra informatie over H.F. Esser. Hij is betrokken geweest bij door hem nieuw ontwikkelde bakovens en het oprichten van een nieuwe fabriek voor boterseparatie!! O.a worden den namen van Jurgens en Dobbelman genoemd!!!!

-Ongelukken en veiligheid. Beschrijving ongeluk i.v.m een lekkend mangatdeksel. Toepasselijk bij De Tuut.

– De Schans. -Informatie over dit buurtschap.

-Machinisten van Dreumel. Stukje over tweede machinist van Dreumel- Zijn reis/inbreng naar de Parijse wereldtentoonstelling.

-In het menutabje “vrijwilligers die betrokken waren bij de redding van het gemaal ” is een videofilm te zien over de feestelijke uitreiking van de Martens van Sevenhovenpenning aan Jaap Garsijn; http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/vrijwilligers-betrokken-waren-redding-stoomgemaal/